181. Ukraina


Lwów od Ukrainki mieszkającej na stałe w Stanach Zjednoczonych.

Przed wybuchem II wojny światowej we Lwowie istniało wiele wolno stojących pomników wzniesionych (XVIII–XX wiek) dla postaci, które przysłużyły się kulturze polskiej, oraz dla obrońców i walczących o niepodległości Polski.
W międzywojennym Lwowie mieli swe pomniki: Aleksander Fredro, Bartosz Głowacki, Agenor Gołuchowski, Stanisław Jabłonowski, Teofil Wiśniowski i Józef Kapuściński, Kornel Ujejski, Jan III Sobieski (pomnik i popiersie), Franciszek Smolka, Adam Mickiewicz, Jan Kiliński, Jan z Dukli (figura na kolumnie na Placu Bernardyńskim), Święty Krzysztof. Po włączeniu miasta do Ukraińskiej SRR część z nich została zniszczona (m.in. pomniki: Agenora Gołuchowskiego, Stanisława Jabłonowskiego, Franciszka Smolki, figura św. Jana z Dukli), a inne przewiezione w nowe granice powojennej Polski (pomnik Jana III (obecnie Gdańsk), pomnik Aleksandra Fredry (obecnie Wrocław), pomnik Kornela Ujejskiego (obecnie Szczecin). Zachowały się do dnia dzisiejszego: pomnik Jana Kilińskiego w Parku Stryjskim, pomnik Bartosza Głowackiego w Parku Łyczakowskim, pomnik Adama Mickiewicza na pl. Mariackim (obecnie Plac Mickiewicza), figura Matki Bożej opodal na tymże placu, pomnik Teofila Wiśniowskiego i Jana Kapuścińskiego na Górze Stracenia.

0 Response to "181. Ukraina"

Prześlij komentarz