157. Korea Południowa


T'aejongdae jest naturalnym parkiem położonym na południe od miasta Busan. Klify z widokiem na otwarte morze są jednym z największych atrakcji turystycznych regionu. Znajdują się tam obserwatorium, park rozrywki, latarnia morska i terminal statków wycieczkowych. Mówi się, że jego nazwa tego parku pochodzi od króla Taejong Muyeol (604 - 661), 29 króla Królestwa Silla, który lubił ćwiczyć łucznictwo w tym miejscu zaraz po zjednoczeniu Trzech Królestw Korei. Taejongdae jest oznaczony jako 28 pomnik Busan wraz z wyspą Oryukdo.

156. Rosja


Cerkiew Wasyla Błogosławionego znajduje się na moskiewskim Placu Czerwonym tuż obok Kremla. Zbudowana w latach 1555-60 przez cara Iwana Groźnego miała upamiętniać zwycięstwo w wojnie z kazańskimi Tatarami i zdobycie miasta Kazań. Za jego autora uważa się pskowskiego mistrza Postnika Jakowlewa, zwanego Barmą. Według niektórych historyków w budowie brali udział włoscy mistrzowie, tworząc szczególne połączenie tradycyjnej słowiańskiej architektury i europejskiego stylu epoki Odrodzenia. Legenda głosi, że po ukończeniu budowli Iwan Groźny rozkazał oślepić architektów, by nigdy więcej nie stworzyli takiego cudu. Jednakże nie wydaje się to prawdą, ponieważ, jak wiemy z późniejszych doniesień, Postnik brał udział również w budowaniu Kremla Kazańskiego.

155. Chiny


Ta biała buddyjska pagoda została wybudowana w roku 1204. Zwana także Pagodą Kiełka Bambusa ze względu na swój kolor i kształt. Kompleks składa się z dziewięciu kamiennych pagod różnej wielkości. Biała Pagoda dzieli terytoriumz siedmiokondygnacyjnym budynkiem znanym jako Czarna Pagoda. W pobliżu znajduje się też studnia, która podobno została wykopana za pomocą magii, a jej wody według legend potrafią leczyć choroby oczu. Do pagod przyjeżdżają buddyści głównie z Birmy i Tajlandii. Podczas trzech dni Festiwalu Wody (zwykle około 13-15 kwietnia) członkowie mniejszości etnicznej Dai zbierają się przed pagodą aby świętować nowy rok.

154. Niemcy


Herb Bawarii wywodzi się z symboliki pięciu regionów współtworzących ten kraj. Pierwsze pole tarczy herbu to złoty lew, który symbolizuje Palatynat Reński. Drugie pole symbolizuje Frankonię. Jest to pole czerwone z trzema białymi (srebrnymi) szczytami przypominającymi łańcuch górski. Kolejne pole to niebieska stylizowana pantera na białym (srebrnym) tle – godło hrabiów Ortenburg, dzisiaj symbol Dolnej i Górnej Bawarii. Czwarte pole tarczy herbu to trzy czarne lwy na żółtym tle − symbolizujące Szwabię. Ostatnim elementem tarczy herbu jest położone centralnie pole szachownicy biało-niebieskiej - herb Wittelsbachów, władców Bawarii w latach 1180-1918. Biało-niebieska szachownica może występować samodzielnie wraz z wieńczącą całość godła koroną i jest zwana wówczas małym godłem. Stylistyka ta stała się źródłem oficjalnych barw kraju: bieli i koloru niebieskiego.

153. Ukraina


Kijów to stolica i zarazem największe miasto na Ukrainie. Do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku Kijów był jednym z najważniejszych ośrodków polskości na dawnych wschodnich ziemiach przedrozbiorowej Polski. Na tutejszym uniwersytecie kadrę naukową i studencką początkowo (po upadku powstania styczniowego) tworzyli prawie wyłącznie Polacy (studenci i wykładowcy ukraińscy i rosyjscy stanowili w tych latach zaledwie około 10% społeczności akademickiej), miasto Kijów w sensie kulturowym natomiast było w ponad połowie miastem polskim. W roku akademickim 1838/39 studenci polscy stanowili 62,5% ogółu studentów. Dzielnicę Łypki zamieszkiwała niemal wyłącznie arystokracja polska, obok rosyjskiej (tutaj znajdowały się posiadłości magnackie Potockich i Branickich), a na głównej ulicy Kreszczatik tętniło także polskie życie społecznościowe. Życie teatralne opierało się niemal tylko na wędrownych polskich trupach. Centrum jednej z polskich dzielnic Kijowa była ulica Kościelna, przy której znajdował się katolicki kościół pw. św. Aleksandra. To tutaj odbyły się jedne z największych manifestacji w mieście młodzieży polskiej w przeddzień wybuchu powstania w 1863. Na przełomie wieków XIX/XX rozpoczęła się budowa kolejnego kościoła katolickiego w mieście. W tym okresie, na przełomie wieków, żyło w Kijowie ok. 40 000 Polaków, liczba ta wzrosła dwu i pół krotnie do roku 1915 i osiągnęła 100 000, co stanowiło 25% ówczesnej populacji Kijowa. Należeli oni do najbogatszych mieszkańców miasta, działało tutaj wiele filii i sklepów z Warszawy; na 142 cukrownie 50% należało do polskich właścicieli. W mieście największą księgarnią i jednocześnie magazynem książkowym z biblioteką były zabudowania Leona Idzikowskiego – księgarza i wydawcy, który wydał ponad 100 tłumaczeń oryginalnych dzieł polskich, a jego zbiory liczyły setki tysięcy książek. Poza tym w Kijowie działało wiele polskich m.in. zakładów przemysłowych, szkół prywatnych, pracowniczych, gimnazjów, siedzib gazet, teatrów, sklepów i firm, a także wydawnictw codziennych (np. gazeta Dziennik Kijowski, której nakład wynosił średnio około 5 000 egzemplarzy; była prenumerowana zarówno w Kijowie i okolicy, jak również w Moskwie, Petersburgu i Warszawie). Na tutejszym Cmentarzu Bajkowym znajduje się szereg nagrobków Polaków związanych z Kijowem, a także polscy żołnierze polegli w 1920 podczas wojny polsko-rosyjskiej. Obecnie w Kijowie mieszka około 7000 Polaków.

152. Japonia


Miasteczko Yanagawa spokojnie może być nazwanę Japońską Wenecją. 470km kanałów przyciąga turystów. Ludzie pływają po nich łódeczkami "donkobune". W marcu i kwietniu organizowane są w miasteczku festiwale. Na przykład festiwal dziewcząt, podczas którego wyszywa się specjalne lalki i wystawia się je na pokaz. Mieszkańcy otwierają swoje domy dla każdego, kto chce przyjść i podziwiać ich lalki.

151. Holandia


Moja druga śnieżna kartka z Holandii :) Wczoraj spadł pierwszy śnieg w Poznaniu (i roztopił się do wieczora), a dzisiaj taka kartka w skrzynce na mnie czekała. Też prószyło w ciągu dnia, ale nic się nie utrzymało. I tak mam nadzieję, że wkrótce wszystko będzie przykryte miękkim białym puchem :D

150. Meksyk


Meksyk zwany także Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi leży w Ameryce Środkowej. Z uwagi na długoletnie panowanie Hiszpanii nad Meksykiem język hiszpański jest obecnie językiem dominującym w życiu publicznym, mimo że nigdy nie zostało to uregulowane ustawowo. Oprócz hiszpańskiego w użyciu są 63 języki indiańskie (nie licząc wielu ich wariantów, często bardzo odległych), które posiadają status „języka narodowego” zagwarantowany przez Ogólną Ustawę Praw Językowych. 80% Meksykanów, którzy posługują się językami indiańskimi zna również język hiszpański. Najbardziej powszechnym językiem tubylczym jest nahuatl. Kolejnym językiem jest język maya, później są: zapotecki i mixtecki. Żaden z pozostałych języków nie jest używany przez więcej niż 5% Indian. (Moje filologiczne zboczenie...)

149. USAMassachusetts to jeden ze stanów Nowej Anglii, położony w północno-wschodniej części USA na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego.
Na północy graniczy ze stanem New Hampshire oraz stanem Vermont, na zachodzie ze stanem Nowy Jork, a na południu z Connecticut i Rhode Island. Rzeźba terenu wyżynno-górska na zachodzie (Appalachy), niziny na wybrzeżu; urozmaicona linia brzegowa. Stolicą i największym miastem jest Boston.
Nazwa stanu pochodzi od nazwy plemienia indiańskiego i oznacza miejsce wielkiego wzgórza.
Poza tym w tym właśnie stanie znajduje się słynny Uniwersytet Harvarda.

148. Polska


Wygrana w loterii od Misiuni :)

Plac Solny we Wrocławiu czyli rynek pomocniczy Starego Miasta we Wrocławiu, regularny, kwadratowy, wytyczony w 1242 na południowy wschód od Rynku.
Pod częścią placu Solnego znajduje się zdolny pomieścić 300 osób schron o powierzchni około 1000 m². W czasie wojny miał własne toalety, kanalizację i dwa wyjścia. Jedno z nich znajduje się obecnie w damskiej toalecie podziemnej. Twórcą podziemnego obiektu jest Richard Konwiarz.
Natomiast nad wejściem do redakcji Gazety Wyborczej znajduje się rzeźba autorstwa Stanisława Wysockiego przedstawiająca wrocławskiego grafika Eugeniusza Geta Stankiewicza jako Murzyna.

147. FrancjaZabytkowa architektura Carcassonne stanowi największy w Europie średniowieczny kompleks urbanistyczny. Składa się z dwóch części:
Cité - warownego górnego miasta i Miasta dolnego (La Ville Basse).
W ramach miasta górnego znajdują się 2 pasma murów, z bramami i barbakanami. Fortecę tworzą fortyfikacje - podwójny pierścień wałów obronnych i 53 wież.
Obwód wewnętrzny wznieśli Wizygoci w VI wieku, natomiast zewnętrzny powstał w połowie XIII wieku. Wewnątrz murów znajduje się czworoboczny zamek obronny z XII wieku i romańsko-gotycki kościół St.Nazaire.
Ze względu na zachowanie względnie dużych fragmentów średniowiecznych murów miejskich i zabudowy "polskim Carcassonne" bywają nazywane m.in.: Szydłów w (województwie świętokrzyskim), Biecz w (województwie małopolskim), Paczków i Byczyna (w województwie opolskim), Chełmno (w województwie kujawsko-pomorskim) oraz Kożuchów (w województwie lubuskim).
Carcassonne umieszczono na liście światowego dziedzictwa UNESCO w roku 1997.

146. BiałoruśZespół pałacowy w Nieświerzu był przebudowywany i odbudowywany wiele razy na przestrzeni wieków - w duchu klasycyzmu, neogotyku, modernizmu.
Po raz pierwszy pałac został obrabowany przez Rosjan w 1657 roku.
W 1706 podczas III wojny północnej, armia króla szwedzkiego Karola XII zajęła posiadłość i zniszczyła fortyfikacje. Kilka lat później Radziwiłłowie sprowadzili niemieckich i włoskich architektów, którzy znacznie odnowili i powiększyli zamek.
Ciekawą postacią zamieszkująca dobra nieświeskie był Karol Stanisław Radziwiłł Panie Kochanku (przydomek nadany mu z uwagi na ulubione powiedzonko, którym zwracał się do swoich rozmówców), przeciwnik Stanisława Augusta Poniatowskiego, znany z przepychu i rozpustnego życia. Antoni Zaleski udekorował żółte fasady budynku barokowymi stiukami. W XVI wieku zrekonstruowano bramy zamkowe, a dwupoziomowe wieże uwieńczono hełmami. W ten sposób trzy oddzielne budowle otaczające centralny dziedziniec zostały połączone w jedną całość.

145. Holandia


Haga jest administracyjną stolicą Holandii, siedzibą holenderskiego rządu, parlamentu i rodziny królewskiej. Główną atrakcją Hagi jest Sala Rycerska (Ridderzaal) – XIII-wieczna gotycka budowla, znajdująca się w obrębie kompleksu budowli, obejmującego dziedziniec wewnętrzny (Binnenhof) i dziedziniec zewnętrzny (Buitenhof). Niegdyś był to dawny pałac panujących. W Ridderzaal w każdy trzeci wtorek września zbiera się parlament, aby wysłuchać mowy królowej. W centrum miasta znajduje się Mauritshuis – muzeum sztuki, posiadające bardzo wartościowe eksponaty, np. dzieła Rembrandta, w tym "Lekcja anatomii doktora Tulpa", dzieła Vermeera van Delft, Jana Steena, Paulusa Pottera, Rubensa, Memlinga, van der Weydena, Holbeina, van Dycka, Fransa Halsa i innych wybitnych malarzy flamandzkich.
W północnej części muzeum znajduje się "Mesdag Panorama" – obraz o rozmiarach 15 m wysokości na 130 m długości, przedstawiający wybrzeże nad Morzem Północnym, Hagę i Scheveningen. Scheveningen to obecnie nadmorski kurort, niegdyś wioska rybacka. Po drodze z Hagi do Scheveningen znajduje się Madurodam – miniatura całej Holandii w skali 1:25, nazwane od nazwiska George Maduro – studenta, więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau, który odznaczył się bohaterskim udziałem w holenderskim ruchu oporu.

144. JaponiaBonsai to sztuka miniaturyzowania drzew lub krzewów uprawianych w odpowiednio dobranych, płaskich pojemnikach. Efekt ten jest uzyskiwany poprzez specyficzne przycinanie oraz pielęgnację. W potocznym znaczeniu - zminiaturyzowane rośliny o sztucznie wymuszonym, płytkim systemie korzeniowym umieszczone w płaskim naczyniu.
Sztuka uprawy bonsai pochodzi z Chin, mimo że jest kojarzona głównie z Japonią. Według źródeł, Japończycy włączyli ją do swych tradycji w VIII wieku n.e. Pierwszy wiersz mówiący o bonsai pochodzi z połowy XIV w., jednak najwcześniejsze rysunki pochodzą ze skryptów z 1309 roku. Sztuka bonsai zanikła w Chinach, podczas gdy w Japonii osiągnęła doskonałość.

143. Chiny


Park Beihai jest dawnym ogrodem cesarskim. Znajduje się w Pekinie, na północny zachód od Zakazanego Miasta. Park jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Chinach. Nazwa Beihai oznacza dosłownie Północne Morze. W centrum parku leży wyspa Qionghua, która jest otoczona dużym stawem – jeziorem Taiye. Na tej wyspie znajduje się lamaistyczna dagoba, zwana Białą Dagobą. Wzdłuż brzegów jeziora stanął zespół otwartych altan – Pawilony Pięciu Smoków. Północny brzeg zamyka Mur Dziewięciu Smoków ozdobiony barwnymi wizerunkami smoków wykonanymi z glazurowanych, rzeźbionych cegieł. Jest to mur, który osłaniał nieistniejącą świątynię. W południowej części parku znajduje się Tuancheng – Okrągłe Miasto, otoczone wysokim murem, długim na 276 metrów. W przeszłości tereny wokół Beihai połączone były z kompleksem Zhongnanhai, który służy obecnie chińskim władzom i jest zamknięty dla zwiedzających.
I na koniec legenda! :D
Uważa się, że park powstał zgodnie z tradycyjną legendą chińską, która mówi, że na wschód od Zatoki Pohaj istniały trzy magiczne góry – Penglai, Yingzhou i Fangzhang, w których podobno żyli bogowie, mający ziołowy lek, który miał pomóc ludziom w uzyskaniu nieśmiertelności. W rezultacie wielu cesarzy próbowało odnaleźć te góry. Pierwszy cesarz Chin, Qin Shihuang, wysłał ludzi w ich poszukiwaniu, jednak wyprawa się nie udała. W końcu cesarz rozkazał utworzyć jezioro przy swoim pałacu oraz usypać na nim trzy wzgórza, które miały imitować te opisane w legendzie. Podobnie uczynił także cesarz Wudi z dynastii Han. Najprawdopodobniej Beihai został również zbudowany zgodnie z tym trendem.

142. Holandia


Zimowa sceneria prosto z Holandii. Przypomniała mi o tym, że zima się zbliża. W sumie jak mam być szczera, to lubię tę porę roku. Pod warunkiem, że nie jest baardzo mroźna. Oczywiście nie znoszę kiedy biały puch topnieje i robi się z niego obrzydliwa szara chlapa. Ale świeży śnieżek przykrywający gałęzie drzew o zmroku jest piękny! Kolejny rok mam nadzieję, że Święta będą białe! I'm dreaming of a white Christmas! <3

141. Tajwan


Nocny widok na Love River czyli rzekę miłości! Znajduję się ona w południowej części Tajwanu. Oczywiście pełno tam kafejek, parków, łódeczek do wynajęcia itd. Również odbywa się tam święto latarni. Dlatego wcale się nie dziwię, że nadawczyni napisała, że jest to ulubione miejsce spacerów dla zakochanych par :)

140. Francja


La Rose Des Vents czyli róża wiatrów. Napisał, że to zdjęcie zostało zrobione blisko jego miejsca zamieszkania. Poza tym wydaje mi się, że zdjęcie jest jego autorstwa. Co prawda z tyłu wygląda jak profesjonalna pocztówka, ale wydrukowany na niej jest adres strony internetowej bloga nadawcy. Tak więc ciekawe czy sam drukuje kartki...

139. Ukraina


Hmm sama nie wiem co mogę o tej kartce napisać... Przyszła do mnie z Ukrainy i to chyba tyle. Całkowicie wypisana po Ukraińsku, więc też nie wiem o czym nadawca pisał (a napisał całkiem sporo). No nic, specjalnych zachwytów nad tą kartką też nie będę opisywać, bo niezupełnie jest ona w moim guście.

138. NiemcyDrezno to miasto we wschodnich Niemczech na Pogórzu Zachodniosudeckim, położone nad Łabą, stolica kraju związkowego Saksonia.
Nazwa miejscowości wywodzi od osady założonej w tym miejscu przez Słowian połabskich o nazwie Drezdno - stąd używa się odmiany w formie przymiotnikowej drezdeński. Według językoznawców bezpośrednio pochodzi ona od słowiańskiego słowa "drezga"(pol. "drzazga"). "Drežd’ane" oznacza osadę ludzi mieszkających w lesie bądź "Leśnych ludzi". Niemiecka nazwa Dresden jest zgermanizowaną górnołużycką nazwą miejscowości Drježdźany (pol. Drężdżany). Podaje się również inne znaczenie wywodząc nazwę od starołużyckiego Drežďany, oznaczającego "mieszkańców mokradeł".
Mam słabość do językoznawczych wywodów ;D

137. Tajwan


Jezioro Sun Moon jest największym zbiornikiem wodnym na Tajwanie i zarazem jedną z większych jego atrakcji turystycznych. W pobliżu jeziora mieszkają rdzenni mieszkańcy wyspy - plemię Thao. Wschodnia część jeziora symbolizuje słońce, a zachodnia księżyc. Stąd też jego nazwa.

136. Japonia


Okinawa to japońska wyspa na Oceanie Spokojnym w archipelagu Wysp Okinawa będącym częścią archipelagu Wysp Ryūkyū. Wyspa Okinawa i okoliczne wyspy leżą w strefie subtropikalnej. Średnioroczna temperatura wynosi 22,4 °C. Latem temperatura sięga 27 – 32 °C, a w miesiącach zimowych 16 – 21 °C, lecz nigdy nie spada poniżej 10 °C. Prawie przez pół roku trwa pora deszczowa a wrzesień jest porą tajfunów. Okinawa ma własną kulturę tradycyjną (w muzyce – tradycyjne pieśni Okinawy), ale są też – za sprawą amerykańskich baz wojskowych – znaczące wpływy kultury amerykańskiej. Wyspa jest kolebką karate.

135. Holandia


Borger to duża miejscowość w północno-wschodniej Holandii, w prowincji Drenthe, w gminie Borger-Odoorn. Do 1998 okolice miejscowości stanowiły samodzielną gminę. Leży około 18 kilometrów na wschód od Assen. Z głównych jej zabytków można wymienić kościół z XIX wieku z wieżą datowaną na XIV wiek i Dolmen czyli największy grobowiec w Holandii.

134. NiemcyNeuschwanstein (Nowy Łabędzi Kamień) to XIX-wieczny zamek neoromańsko-pseudomauretańsko-neogotycki położony w Bawarii, nad przełomem rzeki Pöllat w Alpach Bawarsko-Tyrolskich, na pograniczu Niemiec i Austrii, dwa kilometry od zamku Hohenschwangau. Ludwik II, za życia nierozumiany i potępiany za rozrzutność, pozostawił Bawarii swój najcenniejszy skarb. Przychody ze zwiedzania znacznie przewyższają sumę przeznaczoną na budowę rezydencji, bowiem co roku przybywa tu ponad milion osób. Dostępne do zwiedzania są m.in.: pomieszczenia dla służby, sala tronowa, sypialnia króla i największa z komnat – sala śpiewaków. Zamek Neuschwanstein stanowi dziś jeden z najwspanialszych zabytków Bawarii.
W kasie biletowej można również dostać słuchawkę, w której podczas zwiedzania zamku będzie można usłyszeć informacje na temat kolejnych pomieszczeń w swoim ojczystym języku czyli również polskim. Z parkingu można dostać się do zamku pieszo, bryczką konną lub autokarem.
Kiedy byłam tam jako dziecko z rodzicami pamiętam, że były 3 kolejki: do flagi brytyjskiej, niemieckiej i japońskiej. Niestety rodzice nie chcieli stać w najdłuższej (angielskiej), więc poszliśmy do niemieckiej gdzie czekał niemiecki przewodnik. Dlatego nic nie zrozumiałam podczas zwiedziania :(

133. Filipiny

Wyspa Borocay należy do Filipin i leży około 315km na południe od Manili. Jest miejscem bardzo turystycznym dzięki pięknym plażom, wielokrotnie opisywanym w magazynach turystycznych. W 2012 roku została nazwana najlepszą wyspą na świecie przez czasopismo podróżnicze "Travel + Leisure". Pochodzenie nazwy Boracay nie jest do końca jasne. Jedna z historii mówi, że wywodzi się od lokalnego słowa "Borac", oznaczającego, białą bawełnę, która może być porównana do koloru i faktury białego piasku na Boracay. Inna natomiast przypisuje nazwę do lokalnych słów "Bora", czyli bąbelki i "bocay", czyli biały. Jeszcze jedna wersja sięga epoki hiszpańskiej i mówi ,że nazwa pochodzi od słowa "sagay", które oznacza skorupkę, i "Boray" czyli nasiono.

132. Brazylia


Belo Horizonte jest głównym ośrodkiem gospodarczo-kulturowym Brazylii. Dobrze rozwinięty przemysł włókienniczy, metalowy, spożywczy. Znajdują się tu dwa uniwersytety. Działa także polski konsulat honorowy. Jest to miasto o zabudowie planowej podobnej do Waszyngtonu i znajduje się tam wiele dzieł znanego brazylijskiego architekta Oskara Niemeyera.

131. Białoruś


Zamek w Nieświeżu w przeszłości stanowił rezydencję rodu Radziwiłłów.  Po zakończeniu II wojny światowej Radziwiłłowie i inni Polacy z Kresów Wschodnich zostali wygnani z ziemi ojczystej. Nieśwież został wcielony do Białorusi, władze białoruskie przekształciły wspaniałą rezydencję Radziwiłłów w sanatorium. Zamek był sukcesywnie ograbiany i niszczony (podobnie poczyniono z wielowiekowym parkiem), z dawnych wspaniałości sztuki europejskiej i bogatego wystroju wewnętrznego zostało zaledwie kilka pieców i kominków, oraz gdzieniegdzie "strzępy" przedwojennego parkietu. Mimo, że w 1994 r. zespół zamkowy został uznany za narodowy pomnik historii i kultury przez władze białoruskie, a w 2005 r. dzięki wielkim wysiłkom i inicjatywie m.in.Polaków, architektoniczny, rezydencjalny i kulturalny zespół rodu Radziwiłłów został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO, jego profanacja nie ustała. Rekonstrukcja zamku pociągnęła za sobą wiele ostrych krytyk ze względu na nieuzasadnione prace i dopuszczenie do zniszczeń. W 2002 r. z powodu karygodnych zaniedbań najwyższe piętro budynku zostało zniszczone przez pożar. Władze Białorusi przebudowały także zwieńczenie wieży w stylu rosyjsko-prawosławnym niszcząc pierwotny wygląd zamku. W marcu 2008 r. podczas prac renowacyjnych Białorusini wyburzyli część zamku - zniszczona została jedna z galerii łączących główny korpus pałacowy ze skrzydłem bocznym zamku.

130. Antigua i BarbudaDwie małe wyspy, które tworzą państwo Antigua i Barbuda, stanowią część Wysp Nawietrznych. Odkryte przez Krzysztofa Kolumba w 1493 roku, zostały skolonizowane przez Anglię w XVII w. Całkowitą niepodległość uzyskały w 1981 r. Ich największy atut to liczne, białe, piaszczyste i porośnięte palmami plaże, które przyciągają rzesze zagranicznych turystów. Na wyspach znajdują się popularne wśród przyjezdnej klienteli kasyna. W stolicy Saint John's można podziwiać przykłady interesującej architektury osiemnastowiecznej. Turystyka jest głównym źródłem dochodów wysp i zasila pośrednio inne sektory usług, w tym budownictwo i łączność. Kraj ma duże znaczenie dla Stanów Zjednoczonych, które posiadają na wyspach dwie bazy wojskowe.
Krzysztof Kolumb nazwał wyspę Antigua na cześć sewilskiej katedry Santa Maria La Antigua (Święta Maria Stara) "Barbuda" (port. "brodata") wzięła nazwę od wyglądu drzew figowych, których długie korzenie przypominają brodę. Może to jednak również oznaczać brody miejscowych Indian. Wcześniej Barbudę zwano Dulcina (z hiszp. dulce – słodki).

129. Mauritius


Kartka przedstawia Ile aux Cerfs czyli jedną z wysp należących do państwa Mauritius. Krótko mówiąc: raj na ziemi! Kartka idealna na coraz zimniejsze dni w Polsce. Potrafi przynieść przynajmniej trochę ciepła do serca :)

128. AlgieriaAlgieria (الجزائر)
Dziesiąte co do wielkości państwo świata (największe w Afryce), położone w Afryce północnej nad Morzem Śródziemnym. Członek Unii Afrykańskiej. Znaczną część obszaru Algierii zajmują wchodzące w skład Sahary pustynie oraz półpustynie. Podobnie do Maroka ludność Algierii w większości ma mieszane arabsko-berberyjskie pochodzenie, przy czym w przeważającej większości uważa się za Arabów.
Wyraźnie osobnym narodem są berberyjscy Kabylowie posiadający własny język i odrębne zwyczaje, którzy zamieszkują głównie północno-wschodni region kraju zwany Kabylią, gdzie są w większości. Liczebność Kabylów w Algierii ocenia się pomiędzy 3 000 000 a 6 000 000 osób. Występują wśród nich tendencje do żądania autonomii, w szczególności językowej, które dotychczas zwalczane były przez władze algierskie.
Na obszarach pustyń i oaz w środkowej i południowej części kraju występują także inne grupy posługujące się językami berberyjskimi, w tym Tuaregowie.

127. Argentyna


Córdoba to miasto w środkowej Argentynie, położone u podnóża gór Sierra de Córdoba, nad rzeka Suquía.  Drugie co do wielkości miasto Argentyny po stolicy kraju Buenos Aires. Miasto zostało założone w 1573 przez Jerónimo Luis de Cabrera, który nadał mu nazwę hiszpańskiego miasta Córdoba. Było jednym z najstarszych ośrodków miejskich hiszpańskiego imperium kolonialnego w dzisiejszej Argentynie. Córdoba jest siedzibą najstarszego uniwersytetu w Ameryce Południowej - w 1613 zakon jezuitów założył tutaj Universidad Nacional de Córdoba.

126. Rosja


Wszystkich Świętych całkiem zimne było w tym roku, więc wrzucam zaległą zimową kartkę, która przywędrowała do mnie z Rosji. Ogólnie lubię zimową porę. Pod warunkiem, że wygląda tak jak na kartce. Świerzy, biały śnieg tworzy idealny klimat w Boże Narodzenie. Niestety kiedy zamienia się w brudną i roztapiającą się chlapę, momentalnie traci cały swój urok... A mi w taką pogodę nawet nie chce się z łóżka wychodzić ;D

125. TajwanChiński Nowy Rok (dosłownie Święto Wiosny) – najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim, przypadające między końcem stycznia a końcem lutego. Od najdawniejszych czasów jest w Chinach najważniejszym świętem publicznym i prywatnym, zapożyczyły je również zamieszkujące w Chinach mniejszości narodowe.
Ostateczny kształt Święta Wiosny ukształtował się na początku naszej ery w wyniku złączenia się kilku świąt. Tradycyjnie trwa ono piętnaście dni i kończy się Świętem Latarni. Do dziś pozostało najważniejszym świętem, pomimo wprowadzenia w 1912 roku w Chinach kalendarza gregoriańskiego. W Chińskiej Republice Ludowej pierwsze 3 dni chińskiego Nowego Roku są dniami wolnymi od pracy.
Chiński Nowy Rok zacznie się 10 lutego 2013 i będzie rokiem węża, czyli mojego chińskiego znaku zodiaku :)

124. WłochyFontanna di Trevi czyli najbardziej znana barokowa fontanna Rzymu. Została zbudowana z inicjatywy Klemensa XII w miejscu istniejącej wcześniej fontanny zaprojektowanej przez Leona Battiste Albertiego z 1435 r. Zasila ją woda doprowadzona akweduktem zbudowanym w 19 p.n.e. przez Agrypę, tym samym, który zasila fontannę Barcaccia znajdującą się u podnóża Schodów Hiszpańskich. Legenda wiąże nazwę fontanny z imieniem Trevia noszonym przez dziewicę, która odkryła źródło wody wykorzystane przy budowie akweduktu. Wodę doprowadzaną przez ten akwedukt do fontanny nazywa się Acqua Virgo. (virgo - dziewica po łacinie) Turyści zwyczajowo wrzucają do fontanny drobne monety (przez ramię, do tyłu), by zapewnić sobie "powrót do Rzymu". Istnieją również legendy związane z ilością wrzucanych monet - jedna ma zapewnić powrót do Rzymu, dwie - romans, trzy - ślub. Pieniądze, wyławiane przez władze miasta, przeznaczone są na utrzymanie zabytków oraz na potrzeby biednych w Rzymie. Podobnie dziennie wrzucane jest około 3000 euro!

123. Indonezja


Papierowe parasolki oryginalnie pochodzą z Chin. Dopiero potem stały się również popularne w innych krajach Azji. Oczywiście są one ręcznie robione i malowane. Używa się ich w tradycyjnych tańcach i obrzędach jak i podczas ceremonii ślubnych. Kartka na żywo wygląda jeszcze piękniej jak na skanie :)

122. HiszpaniaPałac Muzyki Katalońskiej, to budynek z salą koncertową w Barcelonie przy ulicy Carrer Sant Pere Més Alt w dzielnicy Ciutat Vella. Jeden z najważniejszych zabytków katalońskiej secesji. Dzieło Lluisa Domènecha i Montanera wzniesiono w ciągu trzech lat, między 1905 a 1908 rokiem. Jego budowę sfinansowali katalońscy przemysłowcy tekstylni, którzy zasponsorowali również barceloński teatr opery i baletu – Gran Teatre del Liceu.
Salę przeznaczono na koncerty muzyki orkiestrowej i instrumentalnej oraz występy chóralne i śpiewacze. Dziś spełnia wszystkie te funkcje – prezentuje się tu zarówno muzykę poważną, jak i rozrywkową.
W 1971 pałac wpisano na listę zabytków narodowych. W tym czasie przeprowadzono też restaurację budynku. W 1997 audytorium znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

121. BiałoruśFundatorem Bazyliki Katedralnej św. Franciszka Ksawerego w Grodnie był król Stefan Batory, który u schyłku swego życia sprowadził jezuitów do Grodna. Stosowny zapis znalazł się w testamencie monarchy. Świątynia miała być miejscem spoczynku władcy, ale król zmarł w 1586, gdy mury były wzniesione tylko do połowy. W lecie 2006 w ołtarzu wybuchł pożar. Przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna. Całkowitemu zniszczeniu uległy dwie figury.
W ostatnich latach kościół został objęty projektem rewaloryzacyjnym, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe”, finansowanym ze środków ministerialnych, które pochodzą bezpośrednio z budżetu Państwa Polskiego.

120. TunezjaKairuan to po Mekce, Medynie i Jerozolimie czwarte święte miasto islamu, znajdujące się w Tunezji,
ok. 160 km na południe od Tunisu, 57 km na zachód od Susy
Nazwa miasta pochodzi od arabskiego kairuwân – oznaczającego obóz wędrownych nomadów.
Kairuan to jedno z pierwszych miast Afryki Północnej, które trwale opanował islam.
Dzięki wielu tkalniom dywanów, firmom tekstylno-odzieżowych, zakładom wyrobów tytoniowych Kairuan jest ważnym miastem gospodarczym Tunezji. Dodatkowym źródłem dochodów jest turystyka zagraniczna. Są tu zlokalizowane kompleksy hotelowe i liczne zabytki udostępnione dla zwiedzających.
Największą atrakcją Kairuanu jest Wielki Meczet, zwany również Meczetem Sidi Okba, od imienia fundatora i założyciela Kairuanu, powstały ok. 670 r. Pierwotna budowla została całkowicie zniszczona, a obecna świątynia to dzieło Aghlabidów (IX w.). Dach meczetu wspiera się na 414 filarach, pochodzących z rzymskich miast na terenie Afryki, a także Kartaginy i Susy. Wewnątrz meczetu jest 17 naw.
Wieki meczet wraz z medyną został w 1988 roku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkaości UNESCO.
A kartka wypisana po arabsku <3

119. RosjaKluczewska Sopka - wulkan na Kamczatce, wznosi się na wysokość 4750 m n.p.m. Jest to największy i najbardziej aktywny wulkan w Eurazji i jednocześnie najwyższy szczyt Kamczatki.
Po raz pierwszy erupcję tego wulkanu zanotowano w 1697 roku i od tego czasu jest ciągle aktywny, podobnie jak inne sąsiadujące z nim wulkany. Po raz pierwszy został zdobyty w 1788 roku przez Daniela Gausa i dwóch innych członków ekspedycji Billingsa. Następną próbę wejścia podjęto dopiero w 1931 roku, przy schodzeniu z wulkanu kilku ze wspinaczy zostało zalanych płynącą lawą. Według niektórych źródeł pierwszego wejścia na szczyt dokonali potomkowie polskiego zesłańca Piotr i Jan Kozyrewscy pomiędzy 1701 a 1703 rokiem.
Wulkany Kamczatki należą do listy UNESCO.

118. Holandia


Magere Brug (Chudy Most) jest mostem nad rzeką Amstel w Amsterdamie. Most łączy brzegi w pobliżu ulicy Kerkstraat pomiędzy kanałami Keizersgracht i Prinsengracht. Magere Brug jest mostem zwodzonym. Obecny most został wybudowany w 1934 Pierwszy most powstał w 1691. W 1871 z powodu złego stanu mostu postanowiono go rozebrać i przebudować. 50 lat później zdecydowano się na kolejną przebudowę.
Pierwsza holenderska kartka przedstawiająca miasto :)

117. Francja


Lourdes to miasto i gmina w południowo-zachodniej Francji, u podnóża Pirenejów, nad rzeką Gave de Pau, w regionie Midi-Pyrénées, w departamencie Pireneje Wysokie. Największy we Francji i jeden z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego i cel pielgrzymek, odwiedzany rocznie przez 6 mln osób z całego świata (w okresie od marca do października). Według nauki Kościoła rzymskokatolickiego 11 lutego 1858 r. przy jaskini Massabielle 14-letniej Bernadecie Soubirous objawiła się Matka Boża, przedstawiając się jej jako "Niepokalane Poczęcie". W 1874 w tym miejscu ustawiono statuę Matki Bożej z Lourdes, następnie neogotycką bazylikę. Od 1990 r. Lourdes utrzymuje partnerskie stosunki z Częstochową. Zostało opisane w powieści Emila Zoli pod tytułem Lourdes.

116. Rosja


Na placu Czerwonym znajdują się liczne cenne zabytki. Jednym z nich jest mauzoleum Lenina, gdzie spoczywa zabalsamowane ciało wodza rewolucji październikowej. W pobliżu znajduje się katedra św. Bazylego i Kreml, nieco dalej - odrestaurowana katedra Kazańska. Stronę północną placu zajmuje Państwowe Muzeum Historyczne, otoczone wieżami Kremla. Jedyną rzeźbą na całym placu jest wykonany z brązu pomnik Kuźmy Minina i Dmitrija Pożarskiego, którzy pomogli Moskwie wyprzeć z miasta Polaków w 1612 roku, podczas wielkiej smuty. Niedaleko znajduje się Łobnoje miesto - dawne miejsce publicznych egzekucji. Obecnie zwyczajowo mają tam miejsce publiczne uroczystości. W 1991 roku, jako pierwszy obiekt w Rosji, plac Czerwony został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

115. Tajwan


Święto Latarni czyli tradycyjne chińskie święto, obchodzone 15 dni po chińskim Nowym Roku i stanowiące jednocześnie jego zakończenie. Jest to jedno z najstarszych chińskich świąt.
Obchody święta zaczynają się już 13 dnia Nowego Roku. W czasie Święta Latarni ulice przyozdabiane są bogato zdobionymi lampionami o najróżniejszych kształtach. Odbywają się parady przebierańców i tańce. Tradycyjnym daniem spożywanym w czasie tego święta są ryżowe kulki ze słodkim nadzieniem.

114. Chorwacja


Rovinj to miasto w Chorwacji na półwyspie Istria, w którym jedna trzecia mieszkańców to Włosi. Na wyspie św. Katarzyny koło Rovinju znajduje się pałacyk hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego zbudowany na przełomie XIX/XX wieku wg projektu krakowskiego architekta Teodora Talowskiego. Korwin-Milewski posiadał w swojej rezydencji wspaniałą kolekcję polskiego malarstwa w tym dzieła takich malarzy jak Gierymskiego, Chełmońskiego, Pankiewicza, Wyczółkowskiego, Stanisławskiego, de Laveaux, Malczewskiego, Matejki.
Byłam, widziałam i muszę przyznać, że miasto jest cudowne :)

113. Białoruś


Do zapisu języka białoruskiego stosowano dwa alfabety: cyrylicę lub alfabet łaciński - tzw. łacinkę białoruską. Ciekawostką jest, że Tatarzy żyjący w Białorusi stosowali do zapisu tego języka alfabet arabski. Obecnie język ten zapisywany jest niemal wyłącznie za pomocą cyrylicy.

112. IndonezjaBalijskie tańce wywodzą się z lokalnej tradycji. Z biegiem czasu wzbogaciły się o elementy zaczerpnięte z hinduizmu i buddyzmu. Często odtwarzane są przez tancerzy będących w transie. Balijski teatr tańca, to przedstawienia służące przede wszystkim rozrywce, albo towarzyszące uroczystościom  religijnym. Taniec dramatyczny ma charakter narracyjny,  a spektakle często towarzyszą obchodom odalanu, czyli rocznicy założenia świątyni.
Obok zwyczajowego teatru tańca na wyspie istnieją również nowsze formy tej sztuki. Wiele  z nich, wywodzących się z tradycji, z biegiem czasu utraciło swój religijny charakter i ma za zadanie przede wszystkim zapewniać rozrywkę wyspiarzom i turystom. Większość przedstawień  zachowało klasyczną strukturę, jednak są one pozbawione elementów związanych z modlitwą i składaniem ofiar. Niektóre tańce, takie jak tari tani(taniec rolników),wpisały się nawet  w nurt polityki, wysławiając życie prostych ludzi ,aby zyskać ich poparcie.

111. Mauritius


Już sama nie wiem co mogę jeszcze dodać na temat tej rajskiej wyspy. Sama kartka jest przeurocza i ma w sobie coś romantycznego. Zachody słońca i nocne widoki mają w sobie coś niesamowitego i magicznego. Kartkę dostałam oczywiście od Samuela, od którego mam wszystkie piękne mauritiusowe pocztówki :)

110. Holandia


Flaga Fryzji -  prowincji w północnej Holandii. Jej stolicą jest Leeuwarden a językami używanymi niderlandzki i fryzyjski. Fryzyjskie miejscowości oznakowane są w dwóch językach, natomiast nauka języka fryzyjskiego w szkołach jest powszechna.

109. Białoruś


Pocztówka z Białorusi przedstawiająca obraz Apolinarego Horawskiego. Dzieło nazywa się "Wieczór w Guberni Mińska" (o ile dobrze tłumaczę). Pochodzi ze zbiorów Narodowego Muzeum Sztuki w Białorusi.
Osobiście nie przepadam za tego typu kartkami, ale w tej jest coś specjalnego. Jej klimat bardzo do mnie przemawia.

108. KanadaCalgary to największe miasto kanadyjskiej prowincji Alberta, leżące na przedgórzu Gór Skalistych nad rzeką Bow.
Polonia w Calgary szacowana jest na około 20 tys. osób. Jest ona skupiona wokół trzech ośrodków:
Polsko-Kanadyjskie Centrum Kultury zwane popularnie Domem Polskim w północno-wschodniej części miasta - siedziba Stow. Polsko-Kanadyjskiego i Stow. Polskich Kombatantów
Parafia Matki Boskiej Królowej Pokoju w Calgary (prowadzona przez księży Chrystusowców) położona w pobliżu Uniwersytetu Calgary Kościół prafialny jest charakterystycznym elementem architektury miasta, zaprojektowany w charakterystycznym kształcie wigwamu indiańskiego
Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Calgary (około 500 uczniów w klasach od 1 do 12).