112. IndonezjaBalijskie tańce wywodzą się z lokalnej tradycji. Z biegiem czasu wzbogaciły się o elementy zaczerpnięte z hinduizmu i buddyzmu. Często odtwarzane są przez tancerzy będących w transie. Balijski teatr tańca, to przedstawienia służące przede wszystkim rozrywce, albo towarzyszące uroczystościom  religijnym. Taniec dramatyczny ma charakter narracyjny,  a spektakle często towarzyszą obchodom odalanu, czyli rocznicy założenia świątyni.
Obok zwyczajowego teatru tańca na wyspie istnieją również nowsze formy tej sztuki. Wiele  z nich, wywodzących się z tradycji, z biegiem czasu utraciło swój religijny charakter i ma za zadanie przede wszystkim zapewniać rozrywkę wyspiarzom i turystom. Większość przedstawień  zachowało klasyczną strukturę, jednak są one pozbawione elementów związanych z modlitwą i składaniem ofiar. Niektóre tańce, takie jak tari tani(taniec rolników),wpisały się nawet  w nurt polityki, wysławiając życie prostych ludzi ,aby zyskać ich poparcie.

1 Response to "112. Indonezja"

  1. Cleo. says:
    21 października 2012 11:27

    Bardzo lubie tego rodzaju pocztówki, intryguje, szczegolnie symbolika maski.

Prześlij komentarz