176. RosjaPlac Pałacowy jest położony w samym centrum Sankt Petersburga. Miały tu miejsce wydarzenia o światowym znaczeniu: krwawa niedziela w 1905 roku oraz rewolucja październikowa w 1917 roku. Na samym środku placu stoi, wzniesiona w latach 1830-1834, Kolumna Aleksandrowska autorstwa Auguste de Montferranda. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budowle o doniosłym znaczeniu: Pałac Zimowy (od którego pochodzi nazwa placu) oraz gmach Sztabu Generalnego, pośrodku którego znajduje się łuk triumfalny sławiący (podobnie jak Kolumna) zwycięstwo wojsk rosyjskich nad Napoleonem w 1812 roku.
Plac łączy Newski Prospekt z Wyspą Wasiljewską, na którą prowadzi Most Pałacowy.

0 Response to "176. Rosja"

Prześlij komentarz