76. Indonezja


Borobudur jest buddyjską świątynią położoną na wyspie Jawa. Jest jednym z największych obiektów kultu buddyzmu na świecie. Budowla nie posiada pomieszczeń wewnętrznych, przeznaczona jest do rytualnej pielgrzymki, na trasie której rozmieszczone są płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia Buddy o łącznej długości około 6 km. Jest to ponad 2000 reliefów, wykonanych z szarego trachitu. Jeden z pomników Buddy w pozie medytacyjnej jest uważany za szczęśliwy. Lokalni przewodnicy mówią, że jeśli kobieta dotknie pięty buddy a mężczyzna jego palca, będzie im towarzyszyć szczęście. Kto jedzie ze mną dotknąć stopy Buddy w takim razie? :D
Wpisana na listę UNESCO w 1991 roku.

0 Response to "76. Indonezja"

Prześlij komentarz