45. Rosja


Ałtaj i jego najwyższy szczyt, czyli Biełucha. Cały system górski przechodzi przez Rosję, Kazachstan, Chiny i Mongolię. Nazwa pochodzi od mongolskiego słowa 'altan', które oznacza złoto. W roku 1998 góry Ałtaj zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Przyrody UNESCO.

0 Response to "45. Rosja"

Prześlij komentarz